POČETNA HTML/CSS JAVASCRIPT PHP KONTAKT WEBSHOP

DOBRO DOŠLI!

Zvonimir Kujundžić 3.C

HTML5

HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta.

HTML je jednostavan za uporabu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Prikaz hipertekst dokumenta omogućuje web preglednik. Temeljna zadaća HTML jezika jest uputiti web preglednik kako prikazati hipertext dokument. Pri tome se nastoji da taj dokument izgleda jednako bez obzira o kojemu je web pregledniku, računalu i operacijskom sustavu riječ.

Java Script

JavaScript je najpopularniji programski jezik na Internetu kojeg podržavaju svi poznatiji preglednici. Cilj java script-a je poboljšati interaktivnost na HTML stranicama.

Objektno je zasnovan jer programer ne definira samo tip podataka, nego i vrstu operacija (funkcija) koje se mogu primjeniti na strukture podataka. Na ovaj način, struktura podataka postaje objekt koji uključuje i podatke i funkcije. Pored toga, programeri mogu da kreiraju odnose između jednog i drugog objekta. Na primjer, objekti mogu pridobibiti karakteristike od drugih objekata.

CSS

CSS je jezik formatiranja koji se koristi za izgled stranica napisanih u HTML-u. CSS je kratica od cascade style sheets. CSS je osnovan da bi olakšao dizajniranje web stranica.

Tri osnovne karakteristike CSS jezika su mogućnost za definiranje klasa za izgled, boje i fontova. Ovi elementi omogućuju pristupačniji i fleksibilniji sadržaj kao i kontrolu web dizajnera nad određenom grupom HTML elemenata u sadržaju. Na primjer umjesto da u svakom tagu <h1> pišemo kakav font hoćemo to možemo napraviti na samo jednom mjestu uz pomoć <style> taga.

If you get broken,you don't have to stay broken!